Gian nan tìm chó cưng bị bắt cóc
ga('set', 'userId', {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id. XỬ LÝ KHI CHÓ MÈO BỊ CÂU TRỘM